domingo, 29 de julio de 2012

TCA: causes i factors de risc

Ens trobem inmersos en una cultura que imposa estereotips i valors en què es premia i prima l’aspecte físic per sobre d’altres valors. Els mitjans de comunicació audiovisuals, la publicitat i la moda, ens recorden continuament la importància de la imatge, mostrant un ideal estètic, sobretot de la dona, antinatural. Amb tot això, es va contruint una identitat social que interioritza aquests inputs -estimuladors de l’aspecte físic com a mitjà per assolir l’èxit social- generant-se una societat en la que la imatge juga un paper preponderant. Una bona imatge s’associa a èxit, un bon cos sembla que et fa sentir millor amb tú mateix i t’obra portes per assolir objectius tant personals com professionals. Tots aquests missatges més o menys directes i subtils,amb els que anem vivint el dia a dia, ens delimiten un significat, un esteriotip cultural de com ha de ser el nostre cos, d’un ideal estètic que rebutja l’obesitat i el sobrepès.
En aquest context d’obssessió pel cos, i juntament amb d’altres factors, sorgeixen un elevat nombre de casos de TCA, essent l’etapa adolescent la més fràgil -sobretot en noies-, per ser un període en què s’adquireix una identitat personal, un autoconcepte,  i en el que hi ha un procés d’adaptació a la nova imatge.
Els TCA són patologies que es caracteritzen per alteracions importants de la conducta en relació amb l’alimentació provocant conseqüències nutricionals, biològiques, psicològiques i socials. Existeixen una sèrie de causes i factors de risc que produeixen vulnerabilitat cap a aquests transtorns, en els que s’inclouen factors constitucionals/genètics, socioculturals/entorn familiar, psicològics/personals i estressors.
En general, una persona vulnerable a patir TCA,i prenent com a base el macro-context social enunciat al principi, desenvoluparà una actitud que la portarà al transtorn o no a través d’aspectes personals (físics i psicològics) i familiars. A nivell personal, destaquem com a trets que poden afavorir a l’AN, una personalitat obsessiva i perfeccionista, essent persones ordenades, rígides, estrictes, cumplidores, formals i normatives. Persones amb trets temperamentals concrets amb poca tendència a la recerca de sensacions, una alta tendència a l’evitació del dolor i dependència de la recompensa. En pacients bulímics, s’ha trobat una baixa tendència a la integració social, una disminució a l’autosuficiència i una alta impulsivitat amb sensació de descontrol. A més a més,com a característiques de la personalitat que marquen vulnerabilitat perpatir TCA destaquem: la introversió, la inseguretat i la baixa autoestima. Per altra banda, estats afectius com l’ansietat i la depressió poden fer augmentar la vulnerabilitat d’algunes persones i desenvolupar un TCA.
Un entorn familiar amb una educació inapropiada, insuficient i poc normativa, especialment en els hàbits d’una alimentació sana i que no potencii les habilitats socials, l’assertivitat o l’autoestima, afavoreix l’aparició de dificultats personals que indueixen a l’aparició dels TCA. Una bona educació ha d’afavorir la capacitatd’anàlisi i crítica de la informació i ha de potenciar el coneixement. La presència de traumes físics, psicològics i abusos sexuals en la infància es relacionen positivament amb el desenvolupament dels TCA. El maltractament psíquic i físic, la negligència emocional i l’abandonament també són factors de vulnerabilitat pel seu desenvolupament. Pares preocupats per la figura, la dieta i el pes es converteixen en transmissors de valors que estimulen la primor i l’aspecte físic com a mitjà per obtenir èxit social i fan partíceps als seus fills de conductes dietètiques atípiques, desequilibrades i perilloses.
En resum, com a factors de risc tindríem l’edat (nenes i adolescents), la pubertat, sexe fememí, la menarquia amb IMC baix, la familia i la cultura. Com a factors predisposants que augmenten el risc, destaquem la predisposició genètica, les actituts i la cultura familiar, la depressió, trets de personalitat, enfermetats o problemes físics i la dieta restrictiva.


lunes, 9 de julio de 2012

Relación/-es

Dicen que de todo se aprende y que cada cosa ocurre por algo. 
No lo sé.  No estoy segura. No lo tengo claro. 
Las relaciones por ejemplo, las diferentes personas que se van cruzando por una vida... la tuya, la del vecino, la mía...
Imaginemos la visión de una persona cualquiera o de nosotros mismos, desde muy a lo alto, desde un ángulo que permita observar la existencia en su conjunto... Desde dónde podamos ver la relación entre las partes del todo, sus posibles causas, sus inevitables consecuencias, en qué momento ocurren y sobretodo para qué ocurren, con qué finalidad.
Está claro que cada experiencia aporta algo, en mayor o menor calidad y cantidad. Está claro también que cada vivencia nos moldea, nos cambia y nos enriquece, más que nada porque nos hace conscientes (al mirarlo) de qué nos llevó a vivirla, a permitirla, a aguantarla, a mantenerla, a romperla, a olvidarla, o a no disfrutarla, valorarla poco o demasiado ... Creo que es importante mirar al pasado desde esta perspectiva un poco elevada de nosotros mismos, como llevando la vista hacia el ayer y volviéndola hacia el ahora, sabiendo qué parte de nosotros corresponde a cada lugar. Igual que creo que es de vital importancia el ver hacia dentro siempre que sea posible, teniendo en cuenta que esta posibilidad depende de nosotros mismos. Pero éste ya es otro tema.

Lo que sí  sé, lo que sí tengo claro y de lo que sí estoy segura es que existen "las relaciones" y "la relación" (para mí en ese orden y para algunos a la inversa -ese también es otro tema-). 

  • Las relaciones: con fecha de caducidad, las que ocurren para llenar vacíos, por cierta comodidad y posiblemente para aprender una lección importante relacionada con alguna carencia personal. Normalmente acontecen en momentos en los que parece mejor tapar que mirar, evadirse que afrontar. Momentos en los que uno se deja llevar por una ilusión, por un ideal, por un deseo…que se confunde con la realidad y que tarde o temprano se desvanece, por suerte…
  • Y la relación: la que no se busca, la que no te empeñas en que funcione, la que te hace sentir cómodo, la que te completa, de la que aprendes sobretodo a querer mejor, a ser mejor persona, en la que miras y afrontas de una manera natural porque eres tú mismo. En ella aceptas al otro,  disfrutas con su autenticidad, no pretendes cambiarlo. Esta aceptación junto con el compartir y el conocerse ayuda a superar las propias limitaciones, en su mayoría hijas del miedo.

Y quizás ahí está la clave: -si aprendemos y si lo que nos ocurre es por algo- en las relaciones ocurre para llegar a conocer su verdadero significado y vivirlas en plenitud.